top of page

Naše projekty

logo simple .png

VO VÝSTAVBE

Jazero Vojka

logo simple .png

DOKONČENÉ

Forest Park

logo simple .png

DOKONČENÉ

Prima Park I

Privátna rekreačná zóna Jazero Vojka - štýl novodobého chalupárčenia

Už máte svoj vlastný byt v Brati- slave, jedno, alebo dve autá v gará- ži, každoročne chodíte na dovolen- ku k moru a chcete si ešte dopriať dokonalý oddych, pokoj a relax na dosah od Bratislavy kedykoľvek sa Vám zachce? „Po 15 minútach jazdy autom sa skutočne ocitnete v inom svete! “ hovorí Ing. Martin Šechny, konateľ developerskej spoločnosti CRESCO Water Park s.r.o.


Ako by ste Vašim potenciálnym klientom v krátkosti predstavili pro- jekt Privátna rekreačná zóna Jazero Vojka ?

Ing. Šechny: V prvom rade by som rád zdôraznil, že sa jedná o privátnu, sku- točne unikátnu nadčasovú oddychovú zónu na brehu jedného z najčistejších jazier na Slovensku. Sám za seba hovo- rí fakt, že projekt novodobého chalu- párčenia odštartoval už svoju druhú sezónu. V celom areáli je vybudovaná kompletná infraštruktúra a predaná je už 1/3 objektov.


Aká je konkrétna ponuka a v akom rozsahu viete Vašim klientom ponúk- nuť servis spojený s výstavbou rekreačných objektov ?

Ing. Šechny: Ponuka je naozaj rozsiah- la, je tu možnosť výberu z 11 typov RO, ktorých výmery sa pohybujú v roz- medzí od 57 do 140 m2, rozloha pozemkov 400 až 800m2, na výber je

tiež poloha parcely či už priamo na brehu jazera, alebo v pokojnejšej atmosfére lužného lesa s pohľadom na vodnú plochu. Ponúkame možnosť kompletnej realizácie stavby na kľúč podľa požiadaviek klienta v štandarde a v prípade záujmu s nadštandardným vybavením. Je tu aj možnosť realizácie formou individuálnej výstavby, samo- zrejme za predpokladu splnenia všet- kých podmienok stavebných povolení a kritérií, ktoré sú pre dané územie určené.

Za prijateľnú cenu ponúkame plnohod- notný dom v najvyššej možnej kvalite. Sme pripravení zabezpečiť pre klienta kompletný servis súvisiaci s poraden- stvom, výstavbou, kolaudáciou, zápi- som do katastra nehnuteľností, takže stačí len rozhodnúť sa.


V čom podľa Vás spočívajú výhody tohto projektu, ktoré by napomohli pri rozhodovaní o investícii tohto druhu?

Ing. Šechny: Ako prvý by som vyzdvi- hol pocit absolútneho súkromia, maxi- málny komfort služieb, veľmi dobrá dostupnosť z Bratislavy. Vstup do areá- lu je nonstop monitorovaný, plynulý chod a komplexné služby v areáli počas celého roka zabezpečuje správcovská spoločnosť. V prípade, že majiteľ rekreačného objektu prejaví záujem o niektorú z ponúkaných nadštandard- ných služieb aj tu vieme vyjsť klientovi v ústrety.


Povedzme si ešte pár slovami, ako sa dá v areáli rekreačnej zóny a jeho okolí využiť voľný čas ? Ing. Šechny: Tých možností je naozaj veľa, od sladkého ničnerobenia po aktívny oddych ako napríklad splavo- vanie ramien Dunaja, bicyklovanie, korčuľovanie, plávanie, turistika, člnkovanie, rybolov, plážový volejbal a v priebehu pár týždňov pribudne teni- sový kurt a detské ihrisko. Pre klientov, ktorí nechcú čakať a chceli by si užívať už túto letnú sezónu máme v ponuke aj dokončené víkendové domy.


A čo Vaši klienti, akí sú ?

Ing. Šechny: Stručne povedané - nároč- ní a v drvivej väčšine spokojní. A to je

dobre. Je to pre nás určitým spôsobom výzva, že stále je čo vylepšovať. V kaž- dom prípade sa im za ich peniaze sna- žíme poskytnúť služby v takom rozsa- hu a kvalite, ktorá veľa krát prevyšuje súčasnú úroveň poskytovaných služieb v mestských obytných zónach. Máme klientov, ktorí sa rozhodli pre celoročné bývanie.


Zatiaľ sme nehovorili o spôsobe financovania. Ing. Šechny: Sú tu dve štandardné mož- nosti: klient si financovanie zabezpeču- je sám z vlastných zdrojov na základe splátkového kalendára, alebo mu vieme pomôcť vybaviť financovanie prostred- níctvom hypotekárneho úveru pre

rekreačné objekty. Aj v tomto smere máme bohaté skúsenosti. K otázke financií by som ešte rád uvie- dol, že k značnému zníženiu prvotných nákladov prispeje aj fakt, že pozemok je v dlhodobom prenájme na 90 rokov s možnosťou jeho predĺženia a pred- kupného práva, čo je dostatočne dlhá doba pre pocit istoty a užívania.


Aké sú plány do budúcnosti?

Ing. Šechny: Určite rozširovanie slu- žieb a športových aktivít s kompletným zázemím. Pri rozširovaní uvažujeme aj s lokalitou, ktorá by mala slúžiť pre prechodné ubytovanie t.z. bungalovy, ktoré bude možné využiť či už na víkend alebo letnú dovolenku.


Keďže na trhu s nehnuteľnosťami nie ste žiadnym nováčikom a verej- nosť Vás ako developera už pár rokov vníma ako seriózneho partne- ra, čo by ste nám povedali na záver ? Ing. Šechny: Po celé obdobie existencie našej spoločnosti na trhu s nehnuteľnos- ťami je pre nás samozrejmosťou serióz- ny individuálny prístup ku klientovi a snaha pokúsiť sa naplniť očakávania aj toho najnáročnejšieho klienta. Záverom by som odporučil osobnú obhliadku Pri- vátnej rekreačnej zóny Jazero Vojka, aby klient na vlastnej koži pocítil výho- dy nášho rekreačného zámeru. ~~~


zdroj: Bratislavské noviny

Recent Posts

See All

Forest Park - Bytový dom

Developerská spoločnosť Cresco Forest Park, s.r.o. ohlásila v júli 2013 ukončenie hrubej stavby bytového domu Forest Park, ktorý je situovaný neďaleko bratislavskej obľúbenej oddychovej zóny Železná s

Comments


bottom of page