top of page

Naše projekty

logo simple .png

VO VÝSTAVBE

Jazero Vojka

logo simple .png

DOKONČENÉ

Forest Park

logo simple .png

DOKONČENÉ

Prima Park I

Rekreačná zóna jazero Vojka – dovolenka vo svojom pre každého

Pilotný projekt „Rekreačná zóna Jazero Vojka“, nachá- dzajúci sa pri obci Vojka nad Dunajom neďaleko Bratislavy po- núka podľa vzoru zo západnej Európy ako jediný na Sloven- sku privátnu zónu rekreačných objektov v uzavretom areáli priamo pri jazere Vojka. Tým sa oproti iným rekreačným oblastiam v blízkosti vodných plôch „podľa vzoru Seneckých jazier“ stáva unikátnym a nadčasovým. Developerom pro- jektu je renomovaná developerská spoločnosť CRESCO Water park s.r.o., ktorá si za jeden zo svojich hlavných cieľov stanovila individuálny prístup ku klientovi a jeho spokojnosť aj potom ako mu odovzdá rekreačný objekt.


Projekt zahajuje tento rok už svoju druhú sezónu. Do- stáva sa tak do ďalšej vývojovej fázy, kedy poskytuje svojim klientom okrem rekreačného domu aj rôzne formy nadštan- dardných služieb spojených s bývaním a rekreáciou, čím umožňuje vlastníkom objektov tráviť svoj voľný čas čo naj- pohodlnejšie a najbezstarostnejšie neďaleko od svojho byd- liska, keďže väčšina vlastníkov rekreačných objektov pochá- dza z Bratislavy a jej okolia.


Vstup do rekreačnej zóny je povolený len vlastníkom re- kreačných objektov a nimi pozvaným hosťom. Areál ako aj vstup do neho je 24 hodín monitorovaný strážnou službou a tak vlastníci objektov môžu byť pokojní aj v čase, keď vo svojom rekreačnom dome netrávia svoje chvíle oddychu. Ce- lý areál spravuje správcovská spoločnosť poskytujúca klien- tom služby a komfort, ktoré sú pre vlastníkov chát, chalúp a rekreačných domov v iných lokalitách po celom Slovensku veľkou neznámou. Správcovská spoločnosť zabezpečuje po- čas celého roka údržbu všetkých vnútroareálových komuni- kácií a zelene v celom areáli, ako aj starostlivosť o brehy ja- zera a vodnú plochu. V areáli je postarané o odvoz odpadu vrátane sezónneho odpadu zo záhrad. Ak ku koníčkom klienta nepatrí kosenie trávnika a úprava záhrady alebo ak mu


nezvýši čas a chuť na upratanie svojho domu, môže využiť aj nadštandardné služby ako je údržba záhrad a upratovanie objektov, prípadne dovoz palivového dreva. Tak si môže ne- rušene užívať chvíle oddychu vo svojom dome a venovať sa svojim záľubám. Má tu nespočetné množstvo možností špor- tového vyžitia, ku ktorým patrí bicyklovanie, korčuľovanie po ramene hrádze, turistika, rybolov, poľovníctvo plávanie, be- ach volejbal, tenis... Veľkou atrakciou, ktorá je neznáma mno- hým Bratislavčanom a obyvateľom blízkeho okolia je aj spla- vovanie priľahlých ramien Dunaja, ktoré navodzujú atmosfé- ru panenskej prírody a raja na zemi, hoci sa táto oblasť

nachádza len polhodinu od Bratislavy.

Podľa vyjadrení klientov, ktorí v privátnej zóne

majú svoj dom, ide o výbornú dovolenku, ktorú si môžu dopriať neďaleko Bratislavy kedykoľvek či už po práci v rámci pracovného týždňa alebo cez ví- kendy. Je to výborný únik od každodenných staros- tí, keďže lokalita Vojčianskeho jazera je odsúdená na rekreáciu a relax. Nedotknutá príroda v okolí ako aj voda v jazere, ktorá patrí k najčistejším na Slo- venku presvedčila mnohých z vlastníkov, aby sa sem natrvalo presťahovali a užívali si tak blízkosť nádher- nej prírody každý deň.


Keďže projekt je vo fáze, keď v celom areáli je vybudovaná infraštruktúra a predaná je už tretina objektov, noví záujemcovia o rekreačné objekty ne- musia mať obavy zo stavebného ruchu. Stavebné prácesúrealizované individuálnevrežime,ktorýne- bráni ostatným obyvateľom pokojne si užívať svo- je chvíle oddychu.


Developer zabezpečí za klienta všetky práce a služby spo- jené či už s výstavbou alebo financovaním, kolaudáciou ale- bo zápisom nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Možnosť financovania prostredníctvom hypotekárnych úverov ako aj fakt, že pozemok je v dlhodobom prenájme značne znižuje prvotné náklady a stáva sa tak prijateľným finančným rieše- ním pre každého, kto uvažuje dovolenkovať vo svojom.


zdroj: Hospodárske noviny
Recent Posts

See All

Forest Park - Bytový dom

Developerská spoločnosť Cresco Forest Park, s.r.o. ohlásila v júli 2013 ukončenie hrubej stavby bytového domu Forest Park, ktorý je situovaný neďaleko bratislavskej obľúbenej oddychovej zóny Železná s

Comments


bottom of page